Расцутен април

„Раззеленети гранки пролетно ветре гали,
нежно треперат ливчиња мали,
миризливи пупки гранчиња красат,
од нив цутови се развиваат и раснат.“

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: