Хигиената лична обврска за колективно здравје

По повод Неделата на хигиенизација, децата проследија кратка и едукативна презентација, која го предизвика нивниот интерес. Презентацијата под мотото „Хигиената лична обврска за колективно здравје“ ја одржа докторот по медицина во нашата градинка.