Нашите омилени песни

Во рамките на проектот „Детето и игрите“ децата од групата Мечиња од објект Први стапки, во месец март, во соработка со музичкиот педагог преку музичките игри го развиваа музичкиот слух и музичко-перцептивните способности. Додека пак преку ликовните игри ги развиваа ликовните способности на визуелната перцепција и визуелното помнење и активно и творечки ги изразуваа своите сопствени впечатоци и доживувања.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: