Традиција за март – мартинки и традиционалните детски игри

Децата од групата Зајчиња од објект Бисерчиња во месец март ги запознавме со традицијата за мартинките и традиционалните детски игри во рамките на проектот „Традицијата во РСМ - храна и обичаи “. Целта е да се негува традицијата и традиционалните игри, да се подржува збогатувањето на социјалното искуство и да се негува и почитува убавината на мајчиниот јазик.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: