Вредната пчелка

„Пчеличке моја мила, каде си се скрила
со очиве мој шарам, цел ден те барам.
Од цвет на цвет одам, другарки си водам,
збирам сладок мед, за децата од целиот свет.“

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: