Украсување и садење во пластични садови

Децата од групата Пајчиња од објект Бисерчиња во рамките на проектот „Рециклирање“, во месец март, преку интересни активности се поттикнаа да ја користат својата креативност во секојдневните ситуации, како и развивање интерес и љубов кон природата.