Риби, школки, ракчиња...

Децата од групата Јаболчиња од објектот Први стапки во рамките на проектот „Подводни изненадувања“ во месец март, го запознаваа водниот свет, а притоа боеја и моделираа со цел да се запознат со својствата на разните техники и материјали.