Селектирај - рециклирај

Децата од групата Бубамари од објект Први стапки заедно со Еко-Опоменко и Еколина научија за различни видови на отпад и негово правилно селектирање и одлагање во контејнери наменети за тој тип на отпад. Децата ги развиваа навиките за чиста околина, како и свест за еколошки одговорно однесување.