Дневни активности

Орање и сеење
Зеленчукова градина

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: