Дневни активности

Весел зеленчук
Цветна градина

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: