Интернационален ден на пожарникарите

Преку посета на пожарникарна станица и активности во нашата градинка го одбележавме денот на пожарникарите.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: