Сообраќај

„Семафорот исправен на улиците стои, облечен во своите три бои.
Црвена, жолта, зелена, се неговите бои, штом црвена се појави треба да се стои.“

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: