Музичка екологија

Денеска децата од нашата градинка ја проследија музичко-драмската престава “Музичка екологија”, презентирана од “Триангл пулс “.
Насмевките на детските лица, беа присутни во текот на целата престава во која сите уживавме.