Пчелки

Дневна активност во соработка со студент-практикант Мери Узуновска, студент на 4 година на Педагошкиот факултет "Св.Климент Охридски" - Скопје.
Одбележување на "20ти Мај - Ден на пчелата" со активности подготвени од Мери и реализирани заедно со децата од групата Мечиња, објект Први стапки.