Цреши

Нашите цреши многу се зрели,
има црвени, има и бели
Ако е една во уста ја ставам
ако се две обетки си правам.
Креативни цртежи, игри и вежби, ден исполнет со многу забава.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: