Сонцето силно грее

„Што ли прави сонцето во утрини рани,
децата на играње весело ги кани
и шумските жители ги буди од сон,
со насмевка златна шири весел ѕвон“

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: