Збогум градинке 2

"Дојде и тој ден, кога треба да кажеме збогум градинке".
Децата од група Мечиња од објектот Бисерчиња, преку песна, игра и порака "Јади здрава храна за детство без мана", облечени во костими изработени од своите родители си посакаа многу успешни и безгрижни школски денови.