Време е за летување

Се подготвуваме за летото и летните авантури и се забавуваме со многубројни активности и игри.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: