Неделни активности

Летни игри и активности во дворот на нашата градинка, како и во блиската околина...
Играме, пееме, спортуваме, се забавуваме...
Убаво е во градинка, да ви кажам право

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: