Проект „Здрава храна“

Преку проектот „Здрава храна“ децата од групата Мечиња од објект Бисерчиња преку интересни и практични активности го збогатија своето знаење за здравата храна.

Презентацијата можете да ја погледнете на следниот линк: