Сликовница „Дом“

Воспитната група „Мечиња“, 5-6 години, објект „Бисерчиња“ ја обработија сликовницата „Дом“, едукативна сликовница како дел од проектот „Размислувај еднакво“ која овозможува разбирање и доживување на различноста како и разбирање за тоа како живеат другите ширум светот.