Истражуваме, играме

Во објектот “Бисерчиња“ децата беа многу радосни, пронајдоа камчиња кои ги офарбаа во разни бои, играа и истражуваа во дворот на градинката.