Вежбаме и играме

Физичката активност е многу важна за развојот на детето, и затоа ние во нашата градинка редовно преку игра вежбаме за да бидеме здрави.