Запознавање со Црвен Крст

Денес децата од средните и големите групи од објектите "Први стапки" и ''Ѕвездички'' го проследија предавањето од страна на "Црвен Крст" на тема: "Запознавање со Црвен Крст", предавач - дисеминатор: Марија Стојкова.