Истражувачки игри во природа

Истражувачки игри
Децата од објект " Бисерчиња " денес се забавуваа, играа и ја истажуваа природата.