Морски свет

Децата од објект " Први стапки " денес ги проучуваа и истражуваа тајните на морските длабочини.