Шаренило од риби

Шаренило од риби - "објект Бисерчиња"
"Риба дива, заборави да плива,
нешто над вода ко да ја турка,
наместо долу да нурка "