Убаво е в градинка, да ви кажам право

Децата од објект "Први стапки" играат, пеат, се смеат, другарувааат и се забавуваат преку разновидни игри и активности.