Вредни раце чуда прават

Дечињата од објект "Бисерчиња" твореа и создаваа со своите вредни рачиња.