Орално здравје

Денес децата од групите: „Зајачиња“ и „Пајчиња“ од објектот: „Бисерчиња“ и децата од групите „Мечиња“ и „Бубамари“ од објектот: „Први стапки“ имаа посета од поликлиника: „Букурешт“ со Др. Светлана Р. Иванова и стом. сестра Славица Алексиќ одржаа едукативно предавање на тема: „Орално здравје“, каде низ презентација преку слики и модели децата беа запознаени со:
„Градбата и функцијата на оралната празнина во склоп на првата работилница“.  Во иднина ќе следат уште три работилници со истиот стоматолошки тим. Голема благодарност за соработката со споменатиот здравствен тим за грижата за оралното здравје на дечињата!!