Во градинка

„Во градинката наша смешни игри играме.
Весели сме и разиграни, распеани и насмеани.
Играме и другаруваме, цртаме и раскажуваме.
Учиме и рецитираме, боиме и се забавуваме!“