Детска недела

Децата се нашето најголемо богатство, нашата радост и нашата иднина. Сите деца имаат еднакви права и на сите треба да им се овозможи неопходна поддршка и еднакви можности.

Првата недела од месец Октомври е посветена на детските права и обврски. Во нашата градинка подготвивме интересни и креативни активности со кои ќе ја одбележиме Детската недела.