Јас и моите емоции

Среќа, тага, лутина, страв, љубов, срам – се емоции кои децата уште од најрана возраст треба да ги препознаваат. Со говорни и ликовни активности ги именуваа и покажуваа своите емоции.