Сликовницa - Има ли некој како мене

Воспитната група Бубамари 5-6год. од објект „Први стапки“ ја обработи сликовницата од проектот „Размислувај еднакво“ - „Има ли некој како мене“
Цели: Децата да ја ценат индивидуалноста и единственоста.
Децата да ја ценат разновидноста.
Децата да дискутираат за сличностите и разликите.