Здрава храна

По повод Денот на здравата храна 16 Октомври, денес во сите објекти од нашата градинка се одржа куклена интерактивна претстава подготвене од воспитниот тим на објект “Бисерчиња“ со наслов “Здрава храна за детство без мана“. Едукативна и забавна претстава каде децата научија повеќе за здравата храна и витамините кои треба да ги внесуваме.