Светски ден на штедењето

Денеска децата од нашата градинка се запознаа и одбележаа Светскиот ден на штедењето, со изработка на касички и парички.