Патуваме во светот на книгите

Децата од групата Ѕвездички, објект Бисерчиња, во рамите на проектот „Книгата – верен пријател“ преку игра се запознаа со библиотеката и различни видови сликовници и книги. Целта е развивање на способноста за користење книга или сликовница, како и кај децата да се поттикна интересот и љубовта кон книгата.
Воспитувач: Александра Андреевска
Неговател: Зухра Рушити