Патот до шумата

Децата од групата Пчелки, објект Први стапки, во рамките на проектот "Заедно умееме" со интересните активности ја развиваа способноста за користење на своите непосредни искуства во процесот на учење и се поттикнаа заедно со другите деца да планираат и реализираат активности.
Воспитувач: Христина Атанасовски
Неговател: Благица Вангеловска