Листопадни и зимзелени дрва

Дрвата се важен дел од природата, и од животната околина. Децата научија кои се листопадни а кои зимзелени дрва, и преку интересни активности почнаа да ги разликуваат.