Есенски дожд

Есенските ветрови почнуваат да свират, есенските дождови почнаа да лијат. Есенски творби прекрасни и креативни.