Шумски животни

Денес децата се запознаа со шумските животни и со нивните живеалишта. Направија и театарска престава „Зеленкапа во шумата“ каде децата уживаа во нивните улоги.