Шумска Брканица

Преку куклена претстава реализирана од воспитниот тим на објект „Бисерчиња“ како и преку креативни изработки на баба меца и ешко, децата се забавуваа и учеа за животните во шумата.