Домашни животни

Домашните животни и птици им се познати на малите деца, благодарение на приказните, песничките, игрите. Преку цртежи и слики ги учевме животните на фармата.