Шареното петле

„Од јајце се роди, везден низ двор оди
пред зора да руди сонце го буди“
П......... Петле
Децата изработија убави шарени петлиња, само како што нивната фантазија ги гледа.