Творење и креирање

Децата од големите групи од нашата градинка учествуваа на меѓународена ликовена изложба на тема „Творење и креирање на дела од отпад од пакување“, организирана од страна на Детски ликовен центар – Скопје.
За креативните изработки беа наградени со диплома, а нашето другарче Ерик Антон доби специјално признание за неговата ликовна изработка.