Раскажуваме басни

Со децата читаме и ги раскажуваме најубавите басни, а преку цртежи и ги оживуваме омилените ликови.