Имам решение

Воспитната група 5-6 год од објект „Бисерчиња“ ја обработија сликовницата „Имам решение“ од проектот „Размислувај еднакво“ во која:
- децата научија и охрабрија да ги слушаат другите,
- да им помогне на децата да развијат сочуство кон сите суштества - животни и луге
- да ги охрабриме децата да чувствуваат сочуство кон оние што имаат потреба