Боите на есента

Есенската бајка продолжува и во објектот Ѕвездички каде децата ја раскажаа приказната за убавата есен и се поздравија со неа до следно видување. Забавата со песни и игри ни го разубави денот.