Приказна во боја

Секоја приказна своја убавина, а кога е раскажана и нацртана од децата станува уште поубава. Нашите креативни деца во полн сјај.