Флора и фауна

На 02.12.2022 год. во просториите на Градската библиотека Другарче - Карпош се одржа свечено доделување на дипломи за учество во традиционалната манифестација "Флора и фауна - извор на животот и убавината", на која земаа учество децата од нашата градинка, објект Први стапки.
Децата беа наградени со освојување на прва втора и трета награда во категоријата на градинки.
Уште еден успех и гордост за сите нас.